Om management var själva grunden i VIM (Verksamhets, Interaktion & Marknad), är affärsutveckling (interaktionen) själva stommen i verksamhetsutvecklingen. Affärsutvecklingen är processen som gör att en verksamhet intrigerar med marknaden. Processen som gör att ett företag utvecklas och effektiviseras, men framförallt skapar tillväxt med ökade intäkter. I detta inlägg kommer jag att behandla vad affärsutveckling är, […]

Läs Mer →

Verksamheten är den första delen i VIM (Verksamhet, Interaktion & Marknad), och det är genom management verksamheten hanteras. Denna del är grunden och den vitala delen i ett företag. Om inte verksamheten fungerar kommer företaget aldrig att bli framgångsrikt och i en mogen marknad kommer företaget inte att överleva. Verksamheten måste fungera och detta görs […]

Läs Mer →

Det finns många typer av styrmodeller man kan använda i ett företag. En av dessa är målstyrning. Denna styrmodell blir allt vanligare och man brukar använda begrepp som bland annat balanserat styrkort (BSC). Jag kommer inte behandla målstyrning i detta inlägg ifrån ett styrningsperspektiv, snarare ett managementperspektiv. Vilket innebär att jag kommer behandla målstyrning på […]

Läs Mer →

För att kunna påverka och utveckla något, är det väsentligt att förstå det man skall påverka och förändra. Precis som en duktig trädgårdsmästare vet hur en trädgård fungera, gör att han eller hon kan utveckla en trädgård på bästa sätt. Samma princip gäller för en verksamhetsutvecklare som jobbar med verksamhetsutveckling i företag. Han eller hon […]

Läs Mer →